Đồ họa website

Gọi là webs desgn

Đồ họa website là một khâu rất quan trọng cho một webiste . Đó là một phần mở đầu cho chúng ta thấy được là website có chuyên nghiệp hay không và có chuẩn SEO hay không là do quyết định lúc ban đầu, đó là khâu thiết kế.

Chúng ta không nên bỏ qua khau này, phỉa trau chuốt cho nó thật là cẩn thận, vì thế khi ta layout một trang hoàn thành thì cần có khâu này. Tôi cũng công nhận điều này thật là đúng với những điều đó. Vì thế tôi quyết định đưa ra bài viết chuẩn SEO để đưa ra một vài ý kiến kinh nghiệm cho những bạn nào có nhu cầu thì kham khảo.

Học đồ họa web
Học đồ họa web

Tuy điều đó chưa hoàn chỉnh nhưng đó là một điều cần thiết cho chúng ta mới bước vào nghề vì thế mong các bạn góp ý và bổ sung thêm những gì thiếu sót để tôi hoàn thiện bản thân thân hơn. Vì những điều khiếm khuyết vẫn còn ở mỗi con người, và cũng đang đi tìm tòi và học hỏi để bổ sung thêm những gì dã thiếu xót.

Và tôi cũng thế, còn  thiếu nhiều lắm, đang đi trau dồi thêm kiến thức từ các trang xã hội trên mạng, qua bạn bè qua thầy cô đã truyền đạt.

Tôi đang tham gia khóa học web design để hoàn thảnh trang thiết kế web nha trang của mình, để mang niềm đam mê về thiết kế của mình và giúp cho mình và có thể cho những ai cũng cùng sở thích như mình.